.
نمودار نرخ تغییرات موجودی بیت‌کوین (Z-Score) با آخرین جابه‌جایی بیش از یک سال،…

. نمودار نرخ تغییرات موجودی بیت‌کوین (Z-Score) با آخرین جابه‌جایی بیش از یک سال،…

. نمودار نرخ تغییرات موجودی بیت‌کوین (Z-Score) با آخرین جابه‌جایی بیش از یک سال، برای اولین‌بار از سال ۲۰۱۹ از محدوده سبز خارج شده است. وقوع این وضعیت در گذشته با تشکیل کف قیمتی و شروع روند صعودی همراه بوده و هرچند واضح است که نباید یک شاخص به‌تنهایی مبنای تصمیمات...